Δεν είστε σίγουροι για αυτό που ψάχνετε; Λύστε όλες σας τις απορίες παρακάτω

 
1Ποιά είναι η ελάχιστη και ποιά η μέγιστη ηλικία για την ενοικίαση αυτοκινήτου;
Η ελάχιστη ηλικία για την ενοικίαση αυτοκινήτου είναι τα 24 έτη και η μέγιστη τα 70 έτη.
2Τι έγγραφα θα χρειαστώ κατά την παραλαβή του οχήματος που θα νοικιάσω;
Τα έγγραφα που θα ζητηθούν από τον οδηγό, κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου είναι τo δίπλωμα οδήγησης, η πιστωτική κάρτα και το διαβατήριο ή η ταυτότητα. Όλα τα παραπάνω πρέπει να εμφανίζουν το όνομα του οδηγού. Η άδεια του οδηγού του μισθωμένου αυτοκινήτου πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία ενοικίασης. Χωρίς τα παραπάνω έγγραφα δε μπορεί πραγματοποιειθεί η μίσθωση.
3Μπορώ να ενοικιάσω αυτοκίνητο με την χρήση του διπλώματος που χρησιμοποιώ και στην χώρα μου;
Ο οδηγός πρέπει είτε να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης που να έχει εκδοθεί από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε κάτοχος Διεθνούς Άδειας Οδήγησης. Η Διεθνής Άδειας Οδήγησης πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το δίπλωμα οδήγησης της χώρας του οδηγού του αυτοκινήτου.
4Ποια είναι η διαδικασία παραλαβής και παράδοσης του οχήματος;
Παραλαβή Οχήματος:
Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου σας συντάσσεται το μισθωτήριο συμβόλαιο και πραγματοποιείται έλεγχος του αυτοκινήτου από τον πελάτη και τον εκπρόσωπο της εταιρείας μας. Υπάρχουσες ζημιές ή φθορές συμφωνούνται και σημειώνονται επιτόπου επάνω στο συμβόλαιο προτού την υπογραφή.

Παράδοση  Οχήματος:
Κατά την παράδοση (επιστροφή) του οχήματος πραγματοποιείται έλεγχος του αυτοκινήτου από τον πελάτη και τον εκπρόσωπο της εταιρείας μας. Νέες ζημιές ή φθορές (ανεξάρτητα από ποιον προκλήθηκαν) πληρώνονται επιτόπου από τον αναφερόμενο στο συμβόλαιο οδηγό του οχήματος. Το ύψος της ζημιάς κοστολογείται από τον αρμόδιο υπάλληλο της εταιρίας μας και συνυπολογίζεται με την ασφαλιστική κάλυψη που είχε επιλεχθεί κατά την ημέρα της παραλαβής.
5Μπορεί να οδηγήσει κάποιος άλλος το ενοικιασμένο αυτοκίνητο;
Το ενοικιασμένο αυτοκίνητο είναι κανονικά ασφαλισμένο μόνο για το πρόσωπο που κάνει την ενοικίαση. Εάν θέλουν και άλλοι να οδηγήσουν το αυτοκίνητο, πρέπει να προστεθούν στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο. Ο πρόσθετος οδηγός παρέχεται δωρεάν.
6Υπάρχει κάποιο όριο χιλιομέτρων;
Η Drive+Ride προσφέρει στους πελάτες απεριόριστα χιλιόμετρα χωρίς επιπλέον χρέωση εντός του νησιού της Άνδρου.
7Ποιοι είναι οι τρόποι πληρωμής;
Ο ενοικιαστής μπορεί να πληρώσει με μετρητά, πιστωτική κάρτα, χρεωστική η τραπεζική κατάθεση. Δεν παρακρατείται ποσό από την κάρτα σας για εγγύηση ενοικίασης οχήματος. Η προσκόμιση πιστωτικής κάρτας για εγγύηση της ενοικίασης, ακόμα και αν η πληρωμή γίνει με μετρητά είναι υποχρεωτική για λόγους ασφάλειας.
1Χρειάζεται κάποια προκαταβολή για να ολοκληρωθεί η κράτησή μου;
Προκειμένου να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε κράτηση, πρέπει να προηγηθεί προκαταβολή ίση με το 30% του συνολικού ποσού.
2Μπορώ να παρατείνω την ενοικίαση κατά τη διάρκειά της;
Είναι εφικτό να συμβεί αυτό, εφόσον απευθυνθείτε άμεσα στο γραφείο μας και υπάρχει διαθέσιμο το όχημα για τις ημέρες που θέλετε.
3Πώς μπορώ να ακυρώσω την κράτησή μου;
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε την κράτηση σας μπορείτε είτε μέσω τηλεφώνου καλώντας στο γραφείο μας  είτε μέσω της αποστολής email. Θα σάς ενημερώσουμε εάν υπάρχουν ακυρωτικά έξοδα κράτησης.
4Τι συμβαίνει αν επιστρέψω το μισθωμένο όχημά μου με κάποια καθυστέρηση;
Σε περίπτωση καθυστερημένης επιστροφής του αυτοκινήτου, παρακαλώ καλέστε μας. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει και για οποιαδήποτε καθυστέρηση κατά την παραλαβή.
5Τι θα κάνω αν χρειαστώ οδική βοήθεια;
Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει να μας καλέσετε άμεσα προκειμένου να βοηθήσουμε δίνοντάς σας τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις.
6Μπορώ να καπνίσω μέσα στο αυτοκίνητο;
Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά  σε όλα τα οχήματα της εταιρίας μας. Υπάρχει ειδική χρέωση καθαρισμού στον ενοικιαστή, εάν το όχημα που έχει επιστραφεί απαιτεί ειδική φροντίδα για την εξάλειψη κάθε ένδειξης καπνίσματος.
7Μπορώ να πάρω το σκύλο ή τη γάτα μου στο αυτοκίνητο;
Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, σε ορισμένα οχήματα μόνο (όπως σκύλοι οδηγοί ή υπηρεσίας) στις οποίες πρέπει να υπάρχει έγγραφη άδεια από την Drive+Ride.
8Πού μπορώ να παρκάρω;
Μπορείτε να παρκάρετε σε ιδιωτικό  χώρο στάθμευσης της Drive+Ride, που βρίσκεται στο Μπατσί. Σε όλο το νησί υπάρχουν δημοτικά parking όπου η στάθμευση είναι ελεύθερη.
1Ποιά είναι η ελάχιστη και ποιά η μέγιστη ηλικία για την ενοικίαση αυτοκινήτου;
Η ελάχιστη ηλικία για την ενοικίαση αυτοκινήτου είναι τα 24 έτη και η μέγιστη τα 70 έτη.
2Τι έγγραφα θα χρειαστώ κατά την παραλαβή του οχήματος που θα νοικιάσω;
Τα έγγραφα που θα ζητηθούν από τον οδηγό, κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου είναι τo δίπλωμα οδήγησης, η πιστωτική κάρτα και το διαβατήριο ή η ταυτότητα. Όλα τα παραπάνω πρέπει να εμφανίζουν το όνομα του οδηγού. Η άδεια του οδηγού του μισθωμένου αυτοκινήτου πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία ενοικίασης. Χωρίς τα παραπάνω έγγραφα δε μπορεί πραγματοποιειθεί η μίσθωση.
3Μπορώ να ενοικιάσω αυτοκίνητο με την χρήση του διπλώματος που χρησιμοποιώ και στην χώρα μου;
Ο οδηγός πρέπει είτε να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης που να έχει εκδοθεί από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε κάτοχος Διεθνούς Άδειας Οδήγησης. Η Διεθνής Άδειας Οδήγησης πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το δίπλωμα οδήγησης της χώρας του οδηγού του αυτοκινήτου.
4Ποια είναι η διαδικασία παραλαβής και παράδοσης του οχήματος;
Παραλαβή Οχήματος:
Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου σας συντάσσεται το μισθωτήριο συμβόλαιο και πραγματοποιείται έλεγχος του αυτοκινήτου από τον πελάτη και τον εκπρόσωπο της εταιρείας μας. Υπάρχουσες ζημιές ή φθορές συμφωνούνται και σημειώνονται επιτόπου επάνω στο συμβόλαιο προτού την υπογραφή.

Παράδοση  Οχήματος:
Κατά την παράδοση (επιστροφή) του οχήματος πραγματοποιείται έλεγχος του αυτοκινήτου από τον πελάτη και τον εκπρόσωπο της εταιρείας μας. Νέες ζημιές ή φθορές (ανεξάρτητα από ποιον προκλήθηκαν) πληρώνονται επιτόπου από τον αναφερόμενο στο συμβόλαιο οδηγό του οχήματος. Το ύψος της ζημιάς κοστολογείται από τον αρμόδιο υπάλληλο της εταιρίας μας και συνυπολογίζεται με την ασφαλιστική κάλυψη που είχε επιλεχθεί κατά την ημέρα της παραλαβής.
5Μπορεί να οδηγήσει κάποιος άλλος το ενοικιασμένο αυτοκίνητο;
Το ενοικιασμένο αυτοκίνητο είναι κανονικά ασφαλισμένο μόνο για το πρόσωπο που κάνει την ενοικίαση. Εάν θέλουν και άλλοι να οδηγήσουν το αυτοκίνητο, πρέπει να προστεθούν στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο. Ο πρόσθετος οδηγός παρέχεται δωρεάν.
6Υπάρχει κάποιο όριο χιλιομέτρων;
Η Drive+Ride προσφέρει στους πελάτες απεριόριστα χιλιόμετρα χωρίς επιπλέον χρέωση εντός του νησιού της Άνδρου.
7Ποιοι είναι οι τρόποι πληρωμής;
Ο ενοικιαστής μπορεί να πληρώσει με μετρητά, πιστωτική κάρτα, χρεωστική η τραπεζική κατάθεση. Δεν παρακρατείται ποσό από την κάρτα σας για εγγύηση ενοικίασης οχήματος. Η προσκόμιση πιστωτικής κάρτας για εγγύηση της ενοικίασης, ακόμα και αν η πληρωμή γίνει με μετρητά είναι υποχρεωτική για λόγους ασφάλειας.
1Χρειάζεται κάποια προκαταβολή για να ολοκληρωθεί η κράτησή μου;
Προκειμένου να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε κράτηση, πρέπει να προηγηθεί προκαταβολή ίση με το 30% του συνολικού ποσού.
2Μπορώ να παρατείνω την ενοικίαση κατά τη διάρκειά της;
Είναι εφικτό να συμβεί αυτό, εφόσον απευθυνθείτε άμεσα στο γραφείο μας και υπάρχει διαθέσιμο το όχημα για τις ημέρες που θέλετε.
3Πώς μπορώ να ακυρώσω την κράτησή μου;
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε την κράτηση σας μπορείτε είτε μέσω τηλεφώνου καλώντας στο γραφείο μας  είτε μέσω της αποστολής email. Θα σάς ενημερώσουμε εάν υπάρχουν ακυρωτικά έξοδα κράτησης.
4Τι συμβαίνει αν επιστρέψω το μισθωμένο όχημά μου με κάποια καθυστέρηση;
Σε περίπτωση καθυστερημένης επιστροφής του αυτοκινήτου, παρακαλώ καλέστε μας. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει και για οποιαδήποτε καθυστέρηση κατά την παραλαβή.
5Τι θα κάνω αν χρειαστώ οδική βοήθεια;
Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει να μας καλέσετε άμεσα προκειμένου να βοηθήσουμε δίνοντάς σας τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις.
6Μπορώ να καπνίσω μέσα στο αυτοκίνητο;
Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά  σε όλα τα οχήματα της εταιρίας μας. Υπάρχει ειδική χρέωση καθαρισμού στον ενοικιαστή, εάν το όχημα που έχει επιστραφεί απαιτεί ειδική φροντίδα για την εξάλειψη κάθε ένδειξης καπνίσματος.
7Μπορώ να πάρω το σκύλο ή τη γάτα μου στο αυτοκίνητο;
Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, σε ορισμένα οχήματα μόνο (όπως σκύλοι οδηγοί ή υπηρεσίας) στις οποίες πρέπει να υπάρχει έγγραφη άδεια από την Drive+Ride.
8Πού μπορώ να παρκάρω;
Μπορείτε να παρκάρετε σε ιδιωτικό  χώρο στάθμευσης της Drive+Ride, που βρίσκεται στο Μπατσί. Σε όλο το νησί υπάρχουν δημοτικά parking όπου η στάθμευση είναι ελεύθερη.